แบคทีเรียเปลี่ยนไปตามอายุได้

ในผู้สูงอายุที่แข็งแรงดีและอายุยืน มักมีความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในสถานรับเลี้ยงคนชรา

ส่วนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหนัก จะมีความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้ลดลงจนเกือบคล้ายเด็กทารก