ยาปฏิชีวนะส่งผลต่อแบคทีเรียในเด็กในช่วงปีแรกๆ ได้มาก

มีงานวิจัยที่เก็บอุจจาระเด็กน้อย เพื่อตรวจหายีนของแบคทีเรียทุกวัน พบว่าหลังการกินยาปฏิชีวนะแต่ละครั้งจะเกิดผลกระทบชัดเจนคือ ประชากรแบคทีเรียในตัวเด็กเกิดระส่ำระสาย เปลี่ยนแปลงจำนวนและประเภทได้มาก โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกๆ