กินยาเยอะๆ เดี๋ยวก็ดื้อยา ?

เรากินยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่ทว่ามีแบคทีเรียที่รอดพ้นอยู่ได้ซึ่งเป็นแบคทีเรียเดนตายที่ไม่กลัวยาปฏิชีวนะ และขยันแพร่พันธุ์จนกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในร่างกายเราได้

เรากินยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ประชากรแบคทีเรียล้มหายตายจากมากมาย แต่ว่าก็ยังมีแบคทีเรียที่รอดพ้นจากนิวเคลียร์ลงได้ แต่ข่าวร้ายคือ ผู้อยู่รอดเหล่านั้นเป็นแบคทีเรียเดนตายที่ไม่กลัวยาปฏิชีวนะ หรือเรียกง่ายๆ ว่า เชื้อแบคทีเรียดื้อยา (เราชอบพูดกันว่า ไม่กล้ากินยาเยอะ เดี๋ยวจะดื้อยา จริงๆ แล้วที่ดื้อยา ไม่ใช่เรา แต่เป็นเจ้าแบคทีเรีย)

แบคทีเรียดื้อยาผู้อยู่รอดซึ่งอาจมีจำนวนน้อยต่างขยันแพร่พันธุ์เพื่อขยายจำนวนประชากรของมัน และในที่สุดแบคทีเรียดื้อยาก็กลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในร่างกายเรา กระสุนมหัศจรรย์ลูกเดิมจึงไม่ได้ผลอีกต่อไป

นักวิจัยและแพทย์ต่างต้องพยายามพัฒนายาปฏิชีวนะใหม่ๆ เพื่อต่อสู้ แต่หลังจากในยาปฏิชีวนะตัวใหม่ได้ไม่นาน แบคทีเรียก็จะดื้ออีก เป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุด

ขอบคุณ

หนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม, หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
(หนังสือเล่มนี้ดีมากๆ คุณหมอเขียนได้เข้าใจง่ายมาก และโพรไบโอติกส์เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ)