เด็กที่อยู่กินแบบธรรมชาติ มีโอกาสเป็นภูมิแพ้น้อยกว่า

เด็กที่อยู่กับดินกินกับหญ้า โตในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง โตในฟาร์ม หรือได้สัมผัสกับสัตว์และพืชตามธรรมชาติหลากหลาย จะมีความหลากหลายของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่สูงกว่า และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มภูมิแพ้น้อยกว่า

ขอบคุณ

หนังสือกินสู้มะเร็ง, เขียนโดย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล, พิมพ์ พ.ศ. 2564, สำนักพิมพ์ Feel Good