ธาตุเหล็ก ป้องกันโรคโลหิตจาง

ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในฮีโมโกลบิน (haemoglobin) ซึ่งเป็นสารในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่นำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หากในเลือดมีธาตุเหล็กน้อยเกินควร ก็ทำให้โลหิตจางได้

หากในเลือดมีธาตุเหล็กในปริมาณที่เหมาะสม ก็ทำให้เลือดลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายได้ เกิดการแลกเปลี่ยนสารที่ดีสู่เซลล์ รับของเสียและสารพิษจากเซลล์ เพื่อให้เลือดทำไปฟอกที่ปอดได้