กากใย ช่วยขับถ่ายอย่างไร

เส้นใยอาหาร ช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่าย ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อีกทางหนึ่ง กากใยอาหารจะดูดซับน้ำเอาไว้ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่ม ไม่สร้างความระคายเคืองต่อผนังลำไส้ใหญ่ อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็ง

อุจจาระนุ่ม ด้วยกากใยไม่ละลายน้ำ

กากใยที่ไม่ละลายน้ำ คือ กากใยที่สามารถเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่ได้โดยไม่เสียสรรพคุณในการดูดซับน้ำเลยแม้แต่น้อย เพราะสามารถคงรูปร่างเดิมของมันเอาไว้ได้ มันจะดูดซับน้ำเอาไว้และทำให้อุจจาระในลำไส้ใหญ่นุ่มขึ้น

ขอบคุณ

หนังสือกินสู้มะเร็ง, เขียนโดย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล, พิมพ์ พ.ศ. 2564, สำนักพิมพ์ Feel Good