งาดำ ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง

งาดำมีธาตุเหล็ก ไอโอดีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส สูงมาก

  • มีแคลเซียมมากกว่าพืชผักทั่วไปกว่า 40 เท่า
  • มีฟอสฟอรัสมากกว่าพืชผักทั่วไปกว่า 20 เท่า

ทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัส เป็นธาตุที่เสริมสร้างกระดูกและฟัน โดยเฉพาะเด็กเล็ก และสตรีวัยหมดประจำเดือน