งาดำช่วยเสริมโปรตีน (กรดอะมิโน) จากพืชให้ครบขึ้น

ในงาดำให้โปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนเมไทโอนิน (Methyonina) ช่วยทดแทนโปรตีนซึ่งไม่มีในถั่ว เมื่อทานงาพร้อมถั่วก็จะได้โปรตีนครบถ้วน