งาขาว คือ งาที่กระเทาะเปลือก

งาดำไม่ได้กระเทาะเปลือก งาดำจึงมีแคลเซียมมากกว่า เพราะแคลเซียมอยู่ที่เปลือกเยอะ

ส่วนสารอาหารอื่นๆ งาดำกับงาขาวมีเท่าๆ กัน

ขอบคุณข้อมูลจาก