เบต้าแคโรทีน มองเห็นดี ผลัดเซลล์ผิว

เบต้าแคโรทีน คือสารที่ร่างกายนำไปสังเคราะห์เป็นวิตามินเอได้

เพื่อใช้ประโยชน์เรื่องการมองเห็น ควบคุมการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ และช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิว ช่วยให้เซลล์ที่ตายแล้วหลุดออก และป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้อย่างดี

เบต้าแคโรทีน คือสารที่ร่างกายนำไปสังเคราะห์เป็นวิตามินเอได้ เพื่อใช้ประโยชน์เรื่องการมองเห็น ควบคุมการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ และช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิว ช่วยให้เซลล์ที่ตายแล้วหลุดออก สร้างเซลล์ผิวใหม่ ทดแทนเซลล์ผิวเก่าที่ถูกทำลาย ป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้อย่างดี

ขอบคุณ

หนังสือกินสู้มะเร็ง, เขียนโดย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล, พิมพ์ พ.ศ. 2564, สำนักพิมพ์ Feel Good