แบคทีเรียในลำไส้ ช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานดีขึ้น

โรคในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหลายโรค เช่น ภูมิแพ้ ลมพิษ เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเม็ดเลือดขาวหรือทหารของเราขาดความแม่นยำในการแยกผู้ก่อการร้ายกับผู้บริสุทธิ์ และบางครั้งก็ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุ ส่งผลให้เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในร่างกาย

แบคทีเรียที่ดีจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานดีขึ้นเอง !!!

เจ้าแบคทีเรียมากมายที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรานั้นช่างเมาท์มาก นอกจากจะติดต่อสื่อสารกันเองแล้ว มันยังข้ามไปติดต่อพูดคุยกับเม็ดเลือดขาวของเรา ส่งผลให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้น

เจ้าเม็ดเลือดขาวนี้เปรียบเหมือนทหารทำหน้าที่ปกป้องรักษาดินแดน โดยในการรักษาดินแดนนั้น ทหารต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างผู้ก่อการร้ายกับผู้บริสุทธิ์ การที่เม็ดเลือดขาวได้มีโอกาสสื่อสารกับแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ช่วยให้เม็ดเลือดขาวหรือทหารของเราจดจำหน้าผู้บริสุทธิ์ได้ และเมื่อต้องเจอกับผู้ก่อการร้าย ทหารก็จะไม่พลาดในการเข้าจู่โจม

โรคในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหลายโรค เช่น ภูมิแพ้ ลมพิษ เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเม็ดเลือดขาวหรือทหารของเราขาดความแม่นยำในการแยกผู้ก่อการร้ายกับผู้บริสุทธิ์ และบางครั้งก็ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุ ส่งผลให้เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในร่างกาย

สรุปแล้วการพูดคุยระหว่างแบคทีเรียกับเม็ดเลือดขาว เปรียบเสมือนการฝึกทหาร ช่วยให้ทหารหรือภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น และหากเราสูญเสียประชากรแบคทีเรียที่ดีไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม กองทัพทหารหรือภูมิคุ้มกันของเราก็จะสูญเสียครูฝึก ย่อมเป๋ได้ประสิทธิภาพตามไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้

ขอบคุณ

หนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม, หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
(หนังสือเล่มนี้ดีมากๆ คุณหมอเขียนได้เข้าใจง่ายมาก และโพรไบโอติกส์เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ)