แบคทีเรีย ช่วยลดอักเสบ เบาหวาน อ้วน มะเร็ง

แบคทีเรียจะจัดการกากใยของผักและผลไม้ต่างๆ หมักเป็นกรดไขมันสายสั้น

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในระดับเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง หลอดเลือดหัวใจ รวมไปถึงโรคมะเร็ง

อาหารที่เปรียบดั่งมิชลินสตาร์ของเหล่าแบคทีเรีย คือ อาหารบางประเภทที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ เช่น ผนังเซลล์ของพืช หรือพูดจาภาษาชาวบ้านก็คือ กากใยของผักและผลไม้ต่างๆ

พวกแบคทีเรียจะเข้ามาจัดการหาเศษหาเลยจากอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงเหล่านี้ ผลิตพลังงานเพื่อเลี้ยงชีพผ่านกระบวนการหมัก ได้กรดไขมันสายสั้นเป็นผลพลอยได้ ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ยิ่งต่อร่างกายของเรา

กรดไขมันที่ใส่ท่านที่เกิดขึ้นนั้น จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้นำไปใช้ และยังมีการวิจัยพบว่ากรดไขมันเหล่านี้ ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในระดับเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง หลอดเลือดหัวใจ รวมไปถึงโรคมะเร็ง

ขอบคุณ

หนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม, หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
(หนังสือเล่มนี้ดีมากๆ คุณหมอเขียนได้เข้าใจง่ายมาก และโพรไบโอติกส์เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ)