ไม่พูดจนน้ำลายบูด ตื่นมาแล้วปากเหม็น

กลิ่นปากในตอนเช้า เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบคทีเรียในช่องปาก เพราะทำให้แบคทีเรียที่ไม่ชอบก๊าซออกซิเจนแบ่งตัวเพิ่มขึ้นมาก

เวลาไม่พูดจนน้ำลายบูด มีกลิ่นปาก ก็สาเหตุเดียวกัน

กลิ่นปากในตอนเช้า เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบคทีเรียในช่องปาก เพราะสภาพของปากผ่านการนอนมาทั้งคืน จึงแห้งและมีการออกซิเจนผ่านน้อย ส่งผลให้แบคทีเรียที่ไม่ชอบก๊าซออกซิเจนแบ่งตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะหากเราไม่ได้แปรงฟัน น้ำตาลในปากที่คั่งค้างจากเศษอาหาร ก็จะยิ่งเลี้ยงดูแบคทีเรียให้เพิ่มประชากรได้เป็นทวีคูณ

ขอบคุณ

หนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม, หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
(หนังสือเล่มนี้ดีมากๆ คุณหมอเขียนได้เข้าใจง่ายมาก และโพรไบโอติกส์เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ)