แบคทีเรียที่ดีในลำไส้ใหญ่ เพิ่มวิตามิน เสริมภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายเรา

อยู่บ้านท่าน อย่านิ่งดูดาย
ปั้นวัวปั้นควาย ให้ลูกท่านเล่น

แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ก็เช่นกัน ไม่ได้นั่งกินนอนกินในลำไส้ใหญ่ แต่กลับช่วยปั้นวิตามิน ปั้นภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายเราเล่น

ประชากรแบคทีเรีย 7 ใน 10 ของร่างกายเรา ตั้งรกรากอยู่ในลำไส้ใหญ่ ซึ่งเปรียบดั่งสลัมกึ่งสวรรค์ของแบคทีเรียกว่า 1,000 สายพันธุ์ จำนวนประชากรรวมกันเกินกว่า 100 ล้านล้านตัวเชียว

ขอบคุณ

หนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม, หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
(หนังสือเล่มนี้ดีมากๆ คุณหมอเขียนได้เข้าใจง่ายมาก และโพรไบโอติกส์เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ)