แบคทีเรียในลำไส้ช่วยต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหารได้ด้วย

[ Bacteria ]

แบคทีเรียในลำไส้ช่วยต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่รุกรานทางเดินอาหารได้ด้วย ลำไส้เราจะเราจะอ่อนไหวเพียงใดก็ขึ้นกับแบคทีเรียที่ดีในลำไส้เรานี่แหละ